Wszystko
co najlepsze...    może być...jeszcze doskonalsze!